PL ENG SK CS

Contact form


CONTACT

Our nursery is a member of the Polish Nurserymen Association

Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy

Headquarters of the nursery

Szkółka Zielińscy

Mokre 1a
39-209 Zasów

tel. +48 14 682 50 14
fax. +48 14 682 50 14

e-mail: szkolka@szkolkazielinscy.com.pl

Andrzej Zieliński

Telefon +48 601 421 333

Marek Zieliński

Telefon +48 605 286 439

Correspondence addressAdres do korenspondencji

Szkółka Zielińscy

Zasów 82
39-209 Zasów

 

CONTACT FORM